ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 04 Thursday, Feb 2019 IST

4-2-2019 ಸೋಮವಾರ ವಿಲಂಬಿ ಸಂ|ರದ ಮಕರ ಮಾಸ‌ ದಿನ 21 ಸಲುವ ಪೌಷ ಬಹುಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 49 ಗಳಿಗೆ

ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಸೋಮವತೀ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯದಿನ

ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರವಣ 57|| ಗಳಿಗೆ

ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರವಣ

ಋತು : ಹೇಮಂತ

ರಾಹುಕಾಲ : 7.30-9.00 ಗಂಟೆ

ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 1.30-3.00 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.31 ಗಂಟೆ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.59 ಗಂಟೆ

ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ